NCG CAM - Profesionální CAM, 2,3 a 5 ti osé obrábění

1C Pro
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
Přehled operací
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
 • Kapsovací hrubování

 • Hrubování

 • Rovnoběžné hrubování & Cik-Cak hrubování

 • Adaptivní obrábění

 • Obrábění bez vibrací

 • Optimalizace posuvů

 • Zbytkové hrubování

 • Polotovar

 • Konturové obrábění s využitím strmých / mělkých ploch

 • Vodorovné otevřené & Vodorovné uzavřené

 • Rovnoběžné & Rovnoběžné křížové obrábění

 • Spirálové obrábění

 • Paprskové obrábění

 • Rovnoměrné obrábění

 • Morfované obrábění

 • Tužkové obrábění

 • Tužkové offsetované

 • Tužkové rovnoměrné

 • Zbytkové dokončovací obrábění

 • Obrábění hranic

 • Obrábění reálných ploch

 • Analýza povrchu

 • Konturové kombinované – Konturové & Rovnoměrné

 • Kontura a 2D korekce nástroje

 • 3+2 osé obrábění

 • Možnosti zbytkového obrábění

 • Jednoduché použití hranic obrábění

 • Odsazené hlídané plochy

 • Editace děr, ořezaných ploch a vysunutých ploch

 • Detekce děr & Vrtání

 • Obrábění elektrod

 • Knihovna nástrojů a držáků nástrojů

 • Seřizovací list

 • Kontrola součásti

 • Plynulé víceosé obrábění (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé bokem (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé morfované (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé rovnoběžné (Add-on 5 Axis Module)

 • Automatická konverze 3 osého obrábění na 5 osé (Add-on 5 Axis Module)

 • Strojní simulace (Add-on 5 Axis Module)

 • Pokročilé 5 osé obrábění pro formy, zápustky či těžce dostupné oblasti (Add-on 5 Axis Module)

 • Adaptivní obrábění
  Strategie udržuje (nikdy nepřekročí) zadané opásání nástroje, čímž zamezuje plnému zanoření do materiálu (zamezuje přetížení a případnému poškození nástroje / obrobku) pomocí optimalizovaných záběrů získaných na základě speciálních výpočtů.

  Strategie je zaměřena na vysokorychlostní obrábění pomocí tvrdokovových nástrojů, což umožňuje bezpečně obrábět po celé délce břitu při optimální řezné rychlosti a zatížení nástroje. Opotřebení nástroje je rovnoměrně rozloženo po celé délce břitu, nejen spodní část frézy. Díky konstantnímu zatížení nástroje se zabraňuje deformaci nástroje a potenciálním vibracím. Strategie Adaptivní je vhodná pro obrábění tvrdých materiálů, pro obrábění ve velkých hloubkách a také pro výrobu elektrod. Strategie automaticky upravuje dráhu nástroje pro udržení optimálních řezných podmínek pro dosažení efektivního a bezpečného obrábění.

  Strategie nejen podstatně prodlužuje životnost nástroje, ale také zkracuje dobu obrábění v průměru o 25% oproti konvenčnímu hrubování, protože stroj využívá celou délku břitu nástroje při optimální rychlosti, aniž by překročil své meze.

  Pořadí napojení záběrů je v tomto případě velmi důležité, proto se napojení provádí současně s výpočtem záběrů.

  Po hrubování pomocí celé délky břitu je možné automaticky provést dodatečné záběry (redukce kroků), pro zmenšení velikost schodů ponechaných na 3D tvaru po progresivním hrubování. V závislosti na množství zbývajícího materiálu vůči tvaru součásti jsou záběry, vzniklé redukcí kroku, provedeny jedním záběrem po profilu nebo více hrubovacími záběry.
  NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém