NCG CAM - Profesionální CAM, 2,3 a 5 ti osé obrábění

1C Pro
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
Přehled operací
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
 • Kapsovací hrubování

 • Hrubování

 • Rovnoběžné hrubování & Cik-Cak hrubování

 • Adaptivní obrábění

 • Obrábění bez vibrací

 • Optimalizace posuvů

 • Zbytkové hrubování

 • Polotovar

 • Konturové obrábění s využitím strmých / mělkých ploch

 • Vodorovné otevřené & Vodorovné uzavřené

 • Rovnoběžné & Rovnoběžné křížové obrábění

 • Spirálové obrábění

 • Paprskové obrábění

 • Rovnoměrné obrábění

 • Morfované obrábění

 • Tužkové obrábění

 • Tužkové offsetované

 • Tužkové rovnoměrné

 • Zbytkové dokončovací obrábění

 • Obrábění hranic

 • Soustružení čela

 • Soustružení hrubováním

 • Soustružení profilu

 • Soustružení zapichováním

 • Soustružení upíchnutím

 • Čelist

 • Obrábění reálných ploch

 • Analýza povrchu

 • Konturové kombinované – Konturové & Rovnoměrné

 • Kontura a 2D korekce nástroje

 • 3+2 osé obrábění

 • Možnosti zbytkového obrábění

 • Jednoduché použití hranic obrábění

 • Odsazené hlídané plochy

 • Editace děr, ořezaných ploch a vysunutých ploch

 • Detekce děr & Vrtání

 • Obrábění elektrod

 • Knihovna nástrojů a držáků nástrojů

 • Seřizovací list

 • Kontrola součásti

 • Plynulé víceosé obrábění (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé bokem (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé morfované (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé rovnoběžné (Add-on 5 Axis Module)

 • Automatická konverze 3 osého obrábění na 5 osé (Add-on 5 Axis Module)

 • Strojní simulace (Add-on 5 Axis Module)

 • Pokročilé 5 osé obrábění pro formy, zápustky či těžce dostupné oblasti (Add-on 5 Axis Module)

 • Konturové obrábění s využitím strmých / mělkých ploch
  Strategie může být použita pro dokončovací anebo předdokončovací obrábění strmých oblastí součásti.

  Pokud je zadán úhel sklonu, například mezi 30° - 90°, strmé oblasti jsou obrobeny, přičemž mělké oblasti ležící mezi 0° - 30° jsou ponechány pro vhodnější strategie. Ty je možné vytvořit zvlášť nebo využít možnost doplnění strategie Konturové o strategii Rovnoměrné, která obroní mělké oblasti. Tímto se zajistí obrobení ploch v celém rozsahu sklonu v rámci jedné souvislé strategie.

  Záběry mohou být omezeny hranicí nebo vybranými povrchy. Konturové obrábění má také možnost optimalizace posuvu.

  Možnosti napojení záběrů konturového obrábění jsou obousměrné a jednosměrné obrábění. Obousměrné obrábění bude udržovat neustálý kontakt s dílem pomocí sousledného obrábění jedním směrem a nesousledného obrábění směrem druhým, ale takovéto obrábění by se mělo používat pouze pro nenáročné obrábění. Výchozím nastavením je jednosměrné obrábění a zajišťuje sousledné obrábění zajišťující prodloužení životnosti nástroje, dosažení vyšší přesnosti a dobrý výsledný povrch. Napojení mezi úrovněmi může být provedeno na povrchu nebo mimo povrch pomocí definovaných nájezdů. V případě potřeby je také možné nastavit nesousledné frézování.
  NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém