NCG CAM - Profesionální CAM, 2,3 a 5 ti osé obrábění

1C Pro
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
Přehled operací
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
 • Kapsovací hrubování

 • Hrubování

 • Rovnoběžné hrubování & Cik-Cak hrubování

 • Adaptivní obrábění

 • Obrábění bez vibrací

 • Optimalizace posuvů

 • Zbytkové hrubování

 • Polotovar

 • Konturové obrábění s využitím strmých / mělkých ploch

 • Vodorovné otevřené & Vodorovné uzavřené

 • Rovnoběžné & Rovnoběžné křížové obrábění

 • Spirálové obrábění

 • Paprskové obrábění

 • Rovnoměrné obrábění

 • Morfované obrábění

 • Tužkové obrábění

 • Tužkové offsetované

 • Tužkové rovnoměrné

 • Zbytkové dokončovací obrábění

 • Obrábění hranic

 • Soustružení čela

 • Soustružení hrubováním

 • Soustružení profilu

 • Soustružení zapichováním

 • Soustružení upíchnutím

 • Čelist

 • Obrábění reálných ploch

 • Analýza povrchu

 • Konturové kombinované – Konturové & Rovnoměrné

 • Kontura a 2D korekce nástroje

 • 3+2 osé obrábění

 • Možnosti zbytkového obrábění

 • Jednoduché použití hranic obrábění

 • Odsazené hlídané plochy

 • Editace děr, ořezaných ploch a vysunutých ploch

 • Detekce děr & Vrtání

 • Obrábění elektrod

 • Knihovna nástrojů a držáků nástrojů

 • Seřizovací list

 • Kontrola součásti

 • Plynulé víceosé obrábění (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé bokem (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé morfované (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé rovnoběžné (Add-on 5 Axis Module)

 • Automatická konverze 3 osého obrábění na 5 osé (Add-on 5 Axis Module)

 • Strojní simulace (Add-on 5 Axis Module)

 • Pokročilé 5 osé obrábění pro formy, zápustky či těžce dostupné oblasti (Add-on 5 Axis Module)

 • Rovnoběžné & Rovnoběžné křížové obrábění
  Strategie jsou vhodné pro dokončování povrchů. Nejlepších výsledků se dosahuje ve spojení s nastaveními pro strmé a mělké povrchy a s dalšími strategiemi obrábění, nejčastěji Konturové.

  Obrábění je vhodné rozdělit tak, aby rovnoběžné záběry obráběly mělké povrchy v rozmezí 0° - 40° a konturové záběry 30° - 90°. Takováto kombinace obrábění je vhodná pro dokončení složitých 3D dílů a může být použita na starších CNC frézkách, ale i na vysokorychlostních strojích. Rovnoběžné záběry mohou být omezeny pomocí hranice nebo vybranými plochami.

  Strategie Rovnoběžné křížové je používáno pro dosažení konstantního povrchu na celém dílu a při udržování jak stranového překrytí tak i stoupání / klesání. Obrábění probíhá jedním směrem a v případě nevhodného sklonu povrchu (strmé povrchy rovnoběžné se směrem obrábění) se vynechají problematické záběry. Neobrobené části se poté vyplní záběry, které jsou kolmé k předchozím záběrům, čímž je zajištěna jednotná drsnost povrchu.

  V případě napojení záběrů je možnost výběru pro jednosměrné či obousměrné obrábění, a dále možnosti pro frézování dolů (pro 3D obrábění pomocí fréz s plátky) a frézování nahoru (pro 3D dokončování pomocí fréz z tvrdokovu).
  NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém