NCG CAM - Technické rady - č.10

Hranice - Kombinace více hranic

Existují případy, kdy vymezení dráhy nástroje jednou hranicí není dostatečné. Takovým případem může být obrábění, které vychází z tvarového polotovaru. Bohužel ne vždy je takový polotovar k dispozici.

Naštěstí NCG CAM umožňuje zahrnout do výpočtu dráhy libovolný počet hranic a to v rozdílných rovinách.

Na obrázku níže je náhled operace „Hrubování 1 Hranice“, která je prozatím vymezena pouze horní hranicí v základní obráběcí rovině XY.

Po označení operace spolu s další hranicí se nabídne možnost operaci Upravit Pomocí Hranic...


Kombinování více hranic
Úprava nám nabízí možnost zachovat vnitřní nebo vnější část hranice. Dále dodatečně omezit dráhu v Z limitech.


Možnosti kombinací


Omezení pomocí 2 hranic - vnější části


Omezení pomocí 2 hranic - vnitřní části