NCG CAM - Technické rady - č.11

Rovnoběžné - Prodloužení záběrů

Dokončovací operace generují záběry, které kopírují povrch tělesa. Často je potřeba dráhy nástroje prodloužit tak, aby přesáhly hrany ploch, na kterých by jinak mohli vznikat otřepy.

Na obrázku níže je znázorněna typická situace, kdy k tomuto jevu dochází. Rozsah pohybu nástroje je omezen hranicí, která definuje, že nástroj nesmí svou osou přesáhnout hranici obráběné plochy.

Řešením tohoto problému může být buďto úprava modelu (protažením plochy) nebo odsazení hranice. V takovém případě by však nástroj začal přepadávat směrem dolů a bylo by nutné dále dráhu editovat.


Dráha nástroje omezena hranicí
NCG CAM naštěstí nabízí i jednodušší řešení a pro operaci Rovnoběžné obrábění umožňuje prodloužit záběry. Není tak nutné upravovat ani model, ani rušit či vytvářet odsazení hranice obrábění. Navíc je možné vybírat ze 3 základních způsobů prodloužení záběrů.


Prodloužení záběrů