NCG CAM - Technické rady - č.12

Dokončovací obrábění - Konturové kombinované

Cílem dokončovacích strategií je zcela kopírovat tvar modelu, aby bylo docíleno dobré kvality povrchu. Některé strategie jsou vhodné na strmé části modelu, jiné zase na mělké části modelu.

NCG CAM obsahuje strategii Konturové kombinované, která umožňuje obrábět kompletně celý model, při zachování dobré kvality povrchu na všech jeho částech.

Nastavení této operace totiž umožňuje definovat jak krok dolů, tak i stranový krok. Dále je možné určit mez úhlu sklonu plochy, pro které budou jednotlivé kroky aplikovány při výpočtu.


Nastavení záběrů - Konturové kombinované


Konturové - krok 1 mm


Konturové kombinované - kroky 1 mm


Konturové - detail


Konturové kombinované - detail


Konturové - detail


Konturové kombinované - detail