NCG CAM - Technické rady - č.13

Dokončovací obrábění - Výška nerovností

Při dokončovacím obrábění je potřeba brát zřetel na řadu faktorů, které vytvářejí výslednou integritu povrchu součásti. Jedním z těchto faktorů je drsnost povrchu, kterou lze přímo ovlivnit vhodnou volbou řezných i technologických podmínek obrábění..

Dokončovací krok je jedním z nejzákladnějších prvků, kterými lze docílit požadované kvality obráběného povrchu. Jak ale zvolit správnou hodnotu v případě obrábění tvarově komplexních ploch s proměnlivým sklonem?

NCG CAM nabízí možnost nastavit dokončovací krok pomocí výsledné výšky nerovnosti. Automaticky tak dráhu omezí pouze na oblasti, kde bude požadovaná výška nerovnosti dodržena.


Zapnutí funkce Výška Nerovností
Níže na obrázku je tradiční konturové obrábění s konstantním krokem dolů. Při této operaci se v závislosti na sklonu obráběné plochy mění hustota záběrů.


Konturové obrábění - Konstantní krok dolů
Definováním Výšky nerovnosti lze nežádoucímu efektu předejít, aniž by dráhu bylo nutné limitovat sklonem.


Konturové obrábění - Krok dolů dle Výšky nerovnosti
Zbylou neobrobenou geometrii lze dokončit jinou operací, u které se definuje stejná výška nerovnosti a tím se zajistí konstantní drsnost povrchu. Všimněte si, že záběry jednotlivých operací na sebe plynule navazují.


Konturové a rovnoběžné obrábění - Krok dolů dle Výšky nerovnosti


Detail napojení záběrů
Tip:
NCG CAM nabízí i operaci Konturové kombinované, která obrábí mělké i strmé plochy dohromady v rámci jedné operace. Této strategii je věnována samostatná technická rada.