NCG CAM - Technické rady - č.14

Dokončovací obrábění - Zbytkové dokončování

NCG CAM nabízí strategii Zbytkové dokončování, která umí automaticky vyhledat zbytkové oblasti po referenčním nástroji.

Níže na obrázku je znázorněno zbytkové dokončování rádiusů R4 pomocí kulové frézy o průměru 6 mm.


Zbytkové dokončování
V nastavení strategie stačí jednoduše určit, že předchozí použitý nástroj je například kulová fréza o průměru 10 mm. NCG CAM automaticky dohledá pro tento nástroj nedostupné oblasti a obrobí je vybraným nástrojem.


Nastavení referenčního nástroje
Všimněte si, že tato strategie kombinuje dva různé kroky, díky čemuž optimalizuje obrábění pro strmé i mělké oblasti na modelu.


Zbytkové dokončování - detail