NCG CAM - Technické rady - č.16

Ostatní - Barevné tagy

NCG CAM umožňuje odlišit jakékoliv entity ve stromu historie pomocí barevných tagů. Mohou to být operace, nástroje, pomocná geometrie atp.

Barevné tagy lze použít například pro znázornění různých stavů rozpracovanosti, či dalších vlastností, které si lze stanovit v rámci technologického projektu.

Použití by mohlo být například následující.


Barevné tagy = Typ a rozpracovanost operace

V nastavení NCG CAM je možné si jednotlivé tagy pojmenovat dle vlastních potřeb.


Uživatelské pojmenování Tagů

K výběru barvy stačí kliknout pravým tlačítkem na zvolenou entitu a zvolit možnost „Vybrat → Tagy“


Volba Tagu