NCG CAM - Technické rady - č.17

Kolize - Zbytkové oblasti - část 1

NCG CAM díky parametru Hlídání držáku zaručí, že vypočtená dráha automaticky obrábí pouze v místech, při kterých se držák nepřiblíží k modelu pod zadanou bezpečnou vzdálenost.

Existují následující možnosti jak přistupovat k neobrobeným oblastem – zvětšit délku vyložení nástroje, zvolit vhodnou geometrii držáku nebo umožnit nástroji se naklánět ve více osách. Každá z těchto možností má své klady a zápory. NCG CAM proto nabízí všechny tyto možnosti.

Tato technická rada je zaměřena na změnu vyložení nástroje a automatické detekování zbytkových oblastí.

Dráha na obrázku níže byla vytvořena tak, že bylo zadáno vyložení nástroje 30 mm a bezpečná vzdálenost držáku od modelu 2 mm. NCG CAM tak vynechal oblasti, které nesplňují tuto podmínku.


Dráha hlídána proti kolizi - vynechány oblasti „kolize“ držáku s materiálem
Po vytvoření dráhy se nabídne možnost „Detekovat Zbytkové Oblasti...“. V nastavení zbytkových oblastí je zvětšeno vyložení nástroje na dvojnásobek a zbytkové oblasti jsou automaticky dohledány - viz obrázek dole.


Detekce zbytkových oblastí - neobrobené oblasti
Se zbytkovou oblastí se pak pracuje standardně jako s jinou hranicí.


Obrábění zbytkových oblastí
Nastavení Zbytkové Oblasti umožňuje zadat odsazení hranice, aby došlo k dostatečnému napojení hranice.


Odsazení zbytkové oblasti 0 mm - žádné překrytí drah nástroje


Odsazení zbytkové oblasti 2 mm - požadované překrytí drah nástroje