NCG CAM - Technické rady - č.18

Kolize - Zbytkové oblasti - část 2

Předchozí technická rada je zaměřena na detekci zbytkových oblastí pomocí hranic. NCG CAM však umožňuje i detekovat nedostupné záběry na základě nepřístupné geometrie pro konkrétní nástrojovou sestavu s držákem.

Postup je jednoduchý. Vytvoří se obráběcí záběry bez jakéhokoliv držáku nástroje. Vzniklá operace nabízí pod pravým tlačítkem myši možnost Upravit Pomocí Držáku Nástroje.

Zde nastavíme nebo načteme požadovaný držák, vyložení nástroje a hlídání držáku.


Volba parametrů pro Hlídání držáku
Tímto dojde k rozdělení dráhy na dvě složky. První obsahuje dráhy, které jsou dostupné a nekolizní pro daný držák. Druhá složka obsahuje nedostupné záběry, které poté lze obrobit pomocí nástroje s větším vyložením či za použití operace s víceosým náklonem.


První složka záběru – Vyložení 30


Druhá složka záběrů – Vyložení 60
Tip: V případě víceosých strojů lze použít 5 osou konverzi a zachovat tak menší vyložení nástroje.


5 osá konverze – vyložení 30 mm