NCG CAM - Technické rady - č.1

Kolize – Profil Držáku

NCG CAM automaticky vytváří dráhy nástroje s kontrolou proti kolizi dílu s držákem. Parametr Hlídání držáku (Holder clearance) zaručí, že vypočtená dráha automaticky obrobí pouze v místech, kde se držák nepřiblíží k modelu pod zadanou hodotu.


Hlídání držáku – 1 mm.
NCG CAM však dovede poradit i s výběrem správného profilu držáku či vyložení nástroje. Při nastavení operace doporučujeme postupovat následovně. Záměrně nastavit nástroj s malým vyložením. Povolit záložku Profil Držáku (Shaft Profile) a nastavit požadovanou bezpečnou vzdálenost.


Bezpečná vzdálenost 2 mm.
Po vypočtení dráhy stačí kliknout pravým tlačítkem myši na operaci a zvolit možnost Profil Držáku (Shaft Profile).

Tímto dojde k vypočtení bezpečného Profilu Držáku (znázorněno purpurově průhledně).


Profil Držáku.
Pak už jen stačí vložit požadovaný držák a ověřit, zda bude obrábění bezpečné. NCG CAM červeně zvýrazní kolizní části držáku. Pokud je to možné, lze v takovém případě buď zvětšit vyložení nástroje či zvolit jiný držák.


Kritické oblasti držáku (červeně) – vyložení 5 mm.


Bez kolize držáku – vyložení 10 mm.