NCG CAM - Technické rady - č.2

3D Morfované – Dokončovací strategie

Pro dokončování mělkých oblastí je možné v systému NCG CAM použít strategii nazvanou Morfované.

Tato strategie pracuje na principu obrábění dle řídicích křivek. Je zapotřebí, aby se jednalo o dvě spojité křivky, které se vzájemně neprotínají.

Křivky získáme tak, že označíme plochy, které požadované křivky obsahují a z nabídky Křivky vybereme možnost Získat Promítnuté Křivky.


Získat Promítnuté Křivky
Nyní je zapotřebí odmazat přebytečné křivky. Pro tento účel je vhodné skrýt model, ve stromu označit Získané Promítnuté Křivky a při stlačení křivky vybrat nepotřebné křivky, které se následně pomocí Delete odstraní.

Po odstranění zapneme Šipky Směru a zkontrolujeme, zda křivky mají stejný směr. Pokud ne, obrátíme směr jedné z křivek.

Poznámka: Může se stát, že křivky budou tvořit uzavřenou smyčku. V takovém případě, je zapotřebí křivky Rozdělit. Po rozdělení, odmazání nepotřebného je zapotřebí křivky znovu Spojit, aby se jednalo s spojité křivky.


Obrácení Křivek
Ve stromu vybereme řídicí křivky, obráběný model a vybereme operaci Morfované. Výsledná dráha obrábí mezi křivkami a kopíruje jejich tvar.


Morfované Obrábění
Pokud je zapotřebí, je možné křivky označit a pomocí volby Přepnout Směr Proudění. Tím se docílí obrábění v opačném směru.


Morfované Obrábění – Přepnutý Směr Obrábění
Poznámka: Strategie Morfované není vhodná pro obrábění strmých oblastí. V těchto případech raději použijte strategii Rovnoměrné.