NCG CAM - Technické rady - č.3

Ostatní - Asociativita modelu

Může se stát, že již máte naprogramované obrábění dílu a ozve se zákazník s tím, že potřebuje provést na modelu změny. Se systémem NCG CAM se nic neděje, jelikož dokáže udržet asociativitu modelu a tím automaticky reflektovat jakékoliv změny v načtené geometrii.

Tato technická rada je zaměřena na přímou asociativitu modelu z CAD systému SolidWorks. Samozřejmostí však je, že NCG CAM dodrží asociativitu i mezi přenosovými formáty jako je step, IGS, xt atp.

Stačí zaškrtnout možnost Zapnout Asociativitu v nabídce Soubor.


Zapnutá Asociativita
Na obrázku níže je zobrazen model v SolidWorksu a k němu hrubovací operace a obrobený polotovar v NCG CAM.


Model v SolidWorksu


Hrubování v NCG CAM
Pokud konstruktér změní geometrii modelu v CAD systému, NCG CAM při přepsání původního souboru tento krok rozpozná a nabídne možnost aktualizovat model a všechny závislé operace


Upravený model v SolidWorksu


Výzva k aktualizaci dat


Automatická aktualizace veškerých dat
NCG CAM aktualizuje nejen samotné strategie, ale i pomocné hranice, polotovary, řezné podmínky, NC kódy nebo seřizovací listy.