NCG CAM - Technické rady - č.5

Nástroje - Soudečková fréza

NCG CAM podporuje od verze 16.0.05 frézování metodou PPC (Parabolic Performance Cutting). Jedná se o technologii obrábění soudečkovou frézou, jejíž hlavní břit je ve tvaru velkého rádiusu. Díky němu je dosaženo lepší kvality povrchu obrobení komplexních ploch za výrazně kratší čas.


Obrábění stěny kulovou frézou


Obrábění stěny pomocí PPC metody = kvalitnější povrch, méně průchodů


Vlevo: Oblast dotyku kulové frézy při řádkování / Vpravo: Oblast dotyku frézy při metodě PPC
Metoda PPC nabývá na efektivnosti obzvláště na 5 osých obráběcích strojích. NCG CAM nabízí precizní obráběcí strategie k tomu, aby se výroba touto metodou stala mimořádně produktivní.