NCG CAM - Technické rady - č.7

Společné - Nastavení počátku obrábění - Část 1

NCG CAM nabízí 3 možnosti, jak nastavit počátek obrábění. Všechny možnosti fungují na principu posunutí modelu vůči souřadnému systému. Tato technická rada je zaměřena na změnu počátku obrábění pomocí možnosti Transformovat...

V obsahovém stromu se označí model a pod záložkou Upravit nalezneme možnost Transformovat. Zde vybíráme ze dvou základních operací:

  • Posunutí - Tato volba nabízí nastavení počátku formou standardních bodů na obestavěném kvádru. V případě potřeby lze zadat odsazení. Je zapotřebí mít na pamětí, že se posouvá model vůči souřadnému systému. Odsazení v Z – 1 mm tedy zajistí přídavek 1 mm na zarovnání čela.


  • Volba počátku obrábění
  • Rotace - Tato volba se používá pro změnu směru orientace souřadného systému. Pokud je zapotřebí například prohodit směr os X a Y, zadá se rotace modelu 90° kolem osy Z.


  • Změna orientace souřadného systému
    Zbývajícím možnostem nastavení počátku obrábění se věnují navazující technické rady.