NCG CAM - Technické rady - č.8

Společné - Nastavení počátku obrábění - Část 2

Tato technická rada navazuje na předchozí technickou radu a představuje druhou možnost nastavení počátku obrábění. V obsahovém stromu se označí model. Za pomoci pravého tlačítka myši se při stlačeném Ctrl + Shift vede z požadovaného vrcholu podél hrany čárkovaná čára, které se stisknutím písmena na klávesnici X/Y/Z přiřadí požadovaná osa. Na konci osy se modře objeví znak dané osy. V tomto případě Y.


Volba orientace Y
V této chvíli již lze upustit Ctrl + Shift, avšak pravé tlačítko myši musí být stlačené až do konce procesesu. Kurzorem myši se přejede na konec druhé hrany a pomocí klávesnice se opět provede volba požadované osy. V tomto případě X.


Volba orientace X
Zbývající třetí osa je v rámci kartézského souřadného systému nastavena automaticky.


Nastavená orientace a počátek obrábění
Zbývajícím možnostem nastavení počátku obrábění se věnují navazující technické rady.