NCG CAM - Technické rady - č.9

Společné - Nastavení počátku obrábění - Část 3

Tato technická rada navazuje na předchozí technické rady a představuje třetí možnost nastavení počátku obrábění. Tento způsob je velice užitečný, jelikož umožňuje umístit počátek do osy díry. V obsahovém stromu se označí model a v panelu nabídek se zvolí možnost Vytvořit Kruh 3 body. Dojde tak automaticky k přepnutí modelu do drátového zobrazení.


Vytvoření kruhu 3 body
Po třech kliknutí (3 body) na hranu díry se objeví tabulka, která informuje o poloze a rozměrech kružnice. Dále je nabídnuta možnost nastavení počátku v osách XY (Počátek) nebo v osách XYZ (Počátek včetně Z).


Výběr 3 bodů na hraně díry


Výsledný počátek obrábění v ose díry.