NCG CAM - Profesionální CAM, 2,3 a 5 ti osé obrábění

1C Pro
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
Přehled operací
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
 • Kapsovací hrubování

 • Hrubování

 • Rovnoběžné hrubování & Cik-Cak hrubování

 • Adaptivní obrábění

 • Obrábění bez vibrací

 • Optimalizace posuvů

 • Zbytkové hrubování

 • Polotovar

 • Konturové obrábění s využitím strmých / mělkých ploch

 • Vodorovné otevřené & Vodorovné uzavřené

 • Rovnoběžné & Rovnoběžné křížové obrábění

 • Spirálové obrábění

 • Paprskové obrábění

 • Rovnoměrné obrábění

 • Morfované obrábění

 • Tužkové obrábění

 • Tužkové offsetované

 • Tužkové rovnoměrné

 • Zbytkové dokončovací obrábění

 • Obrábění hranic

 • Soustružení čela

 • Soustružení hrubováním

 • Soustružení profilu

 • Soustružení zapichováním

 • Soustružení upíchnutím

 • Čelist

 • Obrábění reálných ploch

 • Analýza povrchu

 • Konturové kombinované – Konturové & Rovnoměrné

 • Kontura a 2D korekce nástroje

 • 3+2 osé obrábění

 • Možnosti zbytkového obrábění

 • Jednoduché použití hranic obrábění

 • Odsazené hlídané plochy

 • Editace děr, ořezaných ploch a vysunutých ploch

 • Detekce děr & Vrtání

 • Obrábění elektrod

 • Knihovna nástrojů a držáků nástrojů

 • Seřizovací list

 • Kontrola součásti

 • Plynulé víceosé obrábění (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé bokem (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé morfované (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé rovnoběžné (Add-on 5 Axis Module)

 • Automatická konverze 3 osého obrábění na 5 osé (Add-on 5 Axis Module)

 • Strojní simulace (Add-on 5 Axis Module)

 • Pokročilé 5 osé obrábění pro formy, zápustky či těžce dostupné oblasti (Add-on 5 Axis Module)

 • Kapsovací hrubování
  Strategie je vhodná pro všechny typy 2D anebo 3D tvarů. Vytváří optimalizované hladké řezné pohyby pro vysokorychlostní obrábění (HSM) při zachování přesnosti součástí, životnosti nástroje a životnosti obráběcího stroje. Všechny frézy a držáky nástrojů jsou kontrolovány proti kolizi. Pro maximalizování účinnosti je vizualizace polotovaru a obráběné součásti k dispozici v každé fázi výrobního procesu.

  Strategie se vždy pokusí použít šroubovici při zanoření do materiálu. Pokud není možné použít šroubovici, zanoření je automaticky přizpůsobeno podmínkám rampování při přesunu dolů v ose Z a při kopírování profilu dráhy nástroje.

  V oblastech příliš malých pro obrobení daným nástrojem a danými podmínkami nájezdu atd., jsou záběry automaticky vyřazeny. NCG CAM tyto oblasti detekuje a následně zpracuje pomocí zbytkového hrubování, čímž je dosaženo efektivního hrubování bez neefektivního obrábění „vzduchu“.

  NCG CAM plně kontroluje nástroj a držák nástroje proti poškození, což je velmi důležité v případě potřeby použití držáku nástroje a / nebo nástroje, který není dostatečně dlouhý pro dosažení hlubokých tvarů. Ochrana je automaticky poskytnuta i v případě využití indexovaného (3+2) obrábění, pro zajištění obrobení tvarů a částí modelů neobrobitelných ve standardním 3 osém režimu.

  Nástroje a držáky nástrojů lze volit buď ze standardního katalogu nástrojů, nebo je možné definovat své vlastní knihovny pomocí návrháře držáků / nástrojů. Ty pak mohou být uloženy pro každý obráběcí stroj nebo materiál, který je obráběn.
  NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém