NCG CAM - Profesionální CAM, 2,3 a 5 ti osé obrábění

1C Pro
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
Přehled operací
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
 • Kapsovací hrubování

 • Hrubování

 • Rovnoběžné hrubování & Cik-Cak hrubování

 • Adaptivní obrábění

 • Obrábění bez vibrací

 • Optimalizace posuvů

 • Zbytkové hrubování

 • Polotovar

 • Konturové obrábění s využitím strmých / mělkých ploch

 • Vodorovné otevřené & Vodorovné uzavřené

 • Rovnoběžné & Rovnoběžné křížové obrábění

 • Spirálové obrábění

 • Paprskové obrábění

 • Rovnoměrné obrábění

 • Morfované obrábění

 • Tužkové obrábění

 • Tužkové offsetované

 • Tužkové rovnoměrné

 • Zbytkové dokončovací obrábění

 • Obrábění hranic

 • Soustružení čela

 • Soustružení hrubováním

 • Soustružení profilu

 • Soustružení zapichováním

 • Soustružení upíchnutím

 • Čelist

 • Obrábění reálných ploch

 • Analýza povrchu

 • Konturové kombinované – Konturové & Rovnoměrné

 • Kontura a 2D korekce nástroje

 • 3+2 osé obrábění

 • Možnosti zbytkového obrábění

 • Jednoduché použití hranic obrábění

 • Odsazené hlídané plochy

 • Editace děr, ořezaných ploch a vysunutých ploch

 • Detekce děr & Vrtání

 • Obrábění elektrod

 • Knihovna nástrojů a držáků nástrojů

 • Seřizovací list

 • Kontrola součásti

 • Plynulé víceosé obrábění (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé bokem (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé morfované (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé rovnoběžné (Add-on 5 Axis Module)

 • Automatická konverze 3 osého obrábění na 5 osé (Add-on 5 Axis Module)

 • Strojní simulace (Add-on 5 Axis Module)

 • Pokročilé 5 osé obrábění pro formy, zápustky či těžce dostupné oblasti (Add-on 5 Axis Module)

 • Kontrola součásti
  NCG CAM má modul inspekce, který umožňuje kontrolu obráběné součásti, zatímco součást je ještě na obráběcím stroji.

  To je hlavně užitečné pro velké díly, kde sejmutí z obráběcího stroje a odeslání na oddělení kontroly, a opětovné upnutí v případě potřeby přepracování stojí drahocenný čas. Dále je to užitečné pro složité 3D díly, kde výsledný tvar může být porovnán pouze s originálními plochami, a to včetně elektrod pro odměření jiskrových mezer atd.

  Kontrolní vektory jsou vytvořeny graficky na povrchu modelu uživatelem, nebo mohou být v rámci dané hranice automaticky vytvořeny pomocí mřížky. Tyto vektory jsou poté převedeny na pohyby měřící sondy, které jsou odeslány do CNC stroje.

  Ten zase odešle data zpět do souboru kontroly dílu, který porovnává obrobenou část s původními povrchy. Výsledky lze zobrazit graficky, ve formě tabulky, tabulky na obrazovce počítače nebo tabulky Excel.

  Jelikož se kontrola provádí na obráběcím stroji, tak případné opravné obrábění může být provedeno okamžitě, což šetří drahocenný čas.

  Kontrola součástí je v současné době k dispozici na CNC strojích s ŘS Heidenhain, které podporují sondování.
  NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém