NCG CAM - Profesionální CAM, 2,3 a 5 ti osé obrábění

1C Pro
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
Přehled operací
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
  • Kapsovací hrubování

  • Hrubování

  • Rovnoběžné hrubování & Cik-Cak hrubování

  • Adaptivní obrábění

  • Obrábění bez vibrací

  • Optimalizace posuvů

  • Zbytkové hrubování

  • Polotovar

  • Konturové obrábění s využitím strmých / mělkých ploch

  • Vodorovné otevřené & Vodorovné uzavřené

  • Rovnoběžné & Rovnoběžné křížové obrábění

  • Spirálové obrábění

  • Paprskové obrábění

  • Rovnoměrné obrábění

  • Morfované obrábění

  • Tužkové obrábění

  • Tužkové offsetované

  • Tužkové rovnoměrné

  • Zbytkové dokončovací obrábění

  • Obrábění hranic

  • Soustružení čela

  • Soustružení hrubováním

  • Soustružení profilu

  • Soustružení zapichováním

  • Soustružení upíchnutím

  • Čelist

  • Obrábění reálných ploch

  • Analýza povrchu

  • Konturové kombinované – Konturové & Rovnoměrné

  • Kontura a 2D korekce nástroje

  • 3+2 osé obrábění

  • Možnosti zbytkového obrábění

  • Jednoduché použití hranic obrábění

  • Odsazené hlídané plochy

  • Editace děr, ořezaných ploch a vysunutých ploch

  • Detekce děr & Vrtání

  • Obrábění elektrod

  • Knihovna nástrojů a držáků nástrojů

  • Seřizovací list

  • Kontrola součásti

  • Plynulé víceosé obrábění (Add-on 5 Axis Module)

  • 5 osé bokem (Add-on 5 Axis Module)

  • 5 osé morfované (Add-on 5 Axis Module)

  • 5 osé rovnoběžné (Add-on 5 Axis Module)

  • Automatická konverze 3 osého obrábění na 5 osé (Add-on 5 Axis Module)

  • Strojní simulace (Add-on 5 Axis Module)

  • Pokročilé 5 osé obrábění pro formy, zápustky či těžce dostupné oblasti (Add-on 5 Axis Module)

  • Polotovar
    Polotovar lze vytvořit z jedné nebo z kombinací více operací, které mohou být 3, 3+2 nebo 5 osé. Polotovary lze využít pro vizualizaci obráběné součásti na obrazovce pro odhalení případných potíží a tím eliminovat nákladné zavádění výroby.

    Polotovar lze použít současně s modelem pro zobrazení množství ponechaného materiálu na díle, které bude zapotřebí ještě odebrat. Řez rovinou může poskytnout užitečné upřesňující informace o zbývajícím materiálu na díle.

    Analýza polotovaru porovnává model s polotovarem a zobrazí množství přebývajícího materiálu, které je zobrazeno na barevné škále podle velikosti přídavku.

    Polotovary také mohou být použity pro následující zbytkové obrábění pro minimalizování neefektivního obrábění vzduchu a zkrácení doby obrábění.
    NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém