NCG CAM - Profesionální CAM, 2,3 a 5 ti osé obrábění

1C Pro
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
Přehled operací
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
 • Kapsovací hrubování

 • Hrubování

 • Rovnoběžné hrubování & Cik-Cak hrubování

 • Adaptivní obrábění

 • Obrábění bez vibrací

 • Optimalizace posuvů

 • Zbytkové hrubování

 • Polotovar

 • Konturové obrábění s využitím strmých / mělkých ploch

 • Vodorovné otevřené & Vodorovné uzavřené

 • Rovnoběžné & Rovnoběžné křížové obrábění

 • Spirálové obrábění

 • Paprskové obrábění

 • Rovnoměrné obrábění

 • Morfované obrábění

 • Tužkové obrábění

 • Tužkové offsetované

 • Tužkové rovnoměrné

 • Zbytkové dokončovací obrábění

 • Obrábění hranic

 • Soustružení čela

 • Soustružení hrubováním

 • Soustružení profilu

 • Soustružení zapichováním

 • Soustružení upíchnutím

 • Čelist

 • Obrábění reálných ploch

 • Analýza povrchu

 • Konturové kombinované – Konturové & Rovnoměrné

 • Kontura a 2D korekce nástroje

 • 3+2 osé obrábění

 • Možnosti zbytkového obrábění

 • Jednoduché použití hranic obrábění

 • Odsazené hlídané plochy

 • Editace děr, ořezaných ploch a vysunutých ploch

 • Detekce děr & Vrtání

 • Obrábění elektrod

 • Knihovna nástrojů a držáků nástrojů

 • Seřizovací list

 • Kontrola součásti

 • Plynulé víceosé obrábění (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé bokem (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé morfované (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé rovnoběžné (Add-on 5 Axis Module)

 • Automatická konverze 3 osého obrábění na 5 osé (Add-on 5 Axis Module)

 • Strojní simulace (Add-on 5 Axis Module)

 • Pokročilé 5 osé obrábění pro formy, zápustky či těžce dostupné oblasti (Add-on 5 Axis Module)

 • Kontura a 2D korekce nástroje
  Strategie není řízená povrchy, ale řídicí křivkou. To v případě potřeby umožňuje vytvořit dráhu nástroje uvnitř / vně povrchů, nebo zcela nezávislou na 3D CAD modelu.

  Křivky lze načíst nebo extrahovat z modelu. Křivky lze extrahovat jako 3D křivky a při obrábění bude respektován 3D průběh. Křivku lze také extrahovat jako 2D křivky pro využití 2D obrábění. Takto extrahované křivky obsahují úsečky a oblouky pro získání dráhy nástroje s pohyby po přímce nebo oblouku. Extrahovanou křivku lze použít i jako hranici obrábění.

  Nenavazující křivky (mezery v křivkách) mohou být spojeny pro získání souvislého profilu pro zabránění nechtěných odjezdů nástroje od modelu.

  Strategie podporuje 2D korekci nástroje (G41 a G42 nebo fréza vlevo / vpravo). Korekce nástroje je důležitá pro dosažení tolerovaných rozměrů obrobku pomocí změny průměru nástroje. Korekce nástroje je dostupná pouze u 2D křivky. Strategie umožňuje zadat optimalizované nájezdy / odjezdy po oblouku atd.

  Strategie umožňuje v případě potřeby hlídat držák, dřík a břit nástroje proti kolizi s modelem.

  Startovací pozice je možné určit pomocí tvorby více bodů a několik křivek může být obrobeno v jedné operaci.

  Volba protažení záběrů umožní prodloužit dráhu (otevřené profily) pro zajištění nájezdu nástroje vně materiálu a pro dosažení výhodnějších a bezpečnějších řezných podmínek.

  Volba překrytí záběrů umožní nástroji přejet vstupní pozici (uzavřené profily), pro minimalizování „stopy po nástroji“, čímž je dosaženo čistšího povrchu.
  NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém