NCG CAM - Profesionální CAM, 2,3 a 5 ti osé obrábění

1C Pro
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
Přehled operací
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
 • Kapsovací hrubování

 • Hrubování

 • Rovnoběžné hrubování & Cik-Cak hrubování

 • Adaptivní obrábění

 • Obrábění bez vibrací

 • Optimalizace posuvů

 • Zbytkové hrubování

 • Polotovar

 • Konturové obrábění s využitím strmých / mělkých ploch

 • Vodorovné otevřené & Vodorovné uzavřené

 • Rovnoběžné & Rovnoběžné křížové obrábění

 • Spirálové obrábění

 • Paprskové obrábění

 • Rovnoměrné obrábění

 • Morfované obrábění

 • Tužkové obrábění

 • Tužkové offsetované

 • Tužkové rovnoměrné

 • Zbytkové dokončovací obrábění

 • Obrábění hranic

 • Soustružení čela

 • Soustružení hrubováním

 • Soustružení profilu

 • Soustružení zapichováním

 • Soustružení upíchnutím

 • Čelist

 • Obrábění reálných ploch

 • Analýza povrchu

 • Konturové kombinované – Konturové & Rovnoměrné

 • Kontura a 2D korekce nástroje

 • 3+2 osé obrábění

 • Možnosti zbytkového obrábění

 • Jednoduché použití hranic obrábění

 • Odsazené hlídané plochy

 • Editace děr, ořezaných ploch a vysunutých ploch

 • Detekce děr & Vrtání

 • Obrábění elektrod

 • Knihovna nástrojů a držáků nástrojů

 • Seřizovací list

 • Kontrola součásti

 • Plynulé víceosé obrábění (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé bokem (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé morfované (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé rovnoběžné (Add-on 5 Axis Module)

 • Automatická konverze 3 osého obrábění na 5 osé (Add-on 5 Axis Module)

 • Strojní simulace (Add-on 5 Axis Module)

 • Pokročilé 5 osé obrábění pro formy, zápustky či těžce dostupné oblasti (Add-on 5 Axis Module)

 • Rovnoběžné hrubování & Cik-Cak hrubování
  Cik-cak hrubování vytvoří přímé záběry v hladinách osy Z, podobně jako je tomu u strategií Kapsovací hrubování či u Hrubování. Jelikož jsou záběry lineární, neuplatňují se neustálé změny směru dráhy nástroje, tak objem dat ve výstupním NC kódu je velmi malý. Před přesunutím dolů na další hladinu hrubování, je v každé hladině aplikován záběr po profilu pro odstranění nerovností kolem kontury dílu.

  Při vytváření záběrů je možné záběry rozložit. To je výhodné pro dodržení minimálních nerovností na dně, v případě hrubování kulovou frézou. Při napojování cik-cak hrubovacích záběrů existují možnosti pro jednosměrné, obousměrné a cik-cak, a při záběru po profilu je možné zvolit sousledné nebo nesousledné obrábění.
  Rovnoběžné hrubování zajistí hrubování dílu pomocí strategie Rovnoběžné, která je rozdělena do hladin v ose Z. Když se nástroj v dané hladině Z blíží k tvaru, sleduje tvar až na horní úroveň dané hladiny Z, což zajistí, že zde není ponechán velký zbytek materiálu (schod). V případě použití kulové frézy mohou být záběry rozloženy pro ponechání minimální nerovnosti na povrchu. Možnosti napojení pro strategii jsou jednosměrné a obousměrné.
  NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém